Vi börjar läsåret med en två veckors introduktionskurs i Sverige då samtliga kursdeltagare träffas för att lära känna varandra och få information och undervisning inför det kommande läsåret. Sedan reser du tillsammans med ditt team ut till ert utbildningsland där ni möts upp av er nationella koordinator. Den nationella koordinatorn finns nära teamet under hela läsåret och är väl insatt i din nya kultur och samhälle och kan därför handleda dig i anpassningen till din nya vardag. En annan uppgift den nationella koordinatorn har är att verka för en bra praktik och goda relationer till församlingen. I de verksamheter ni gör praktik i, finns också en eller flera handledare som kommer att handleda er i det ni ska göra. Utöver samtal med den nationella koordinatorn har du också kontinuerlig kontakt med kursledningen i Sverige och varje vecka en svensk lärare i samband med onlineundervisningen.Du har också möjlighet till personliga samtal online med
din förebedjare, detta för att enskilt få reflektera kring dina nya upplevelser, lärdomar
och även utmaningar.

Läsårets sista vecka möts hela klassen igen till avslutningskurs på svensk mark. Avslutningskursens syfte är att utvärdera och reflektera kring erfarenheter och lärdomar som man fått under det gångna året samt hur dessa kan tillämpas framöver.

TESTA MISSION 

& IBRA MEDIA

Från och med hösten 2020 samarbetar vi med IBRA MEDIA. Vi lägger till ett media spår och IBRA:s medarbetare blir med och undervisar. I februari har vi kursvecka på IBRA:s Center i Arusha, Tanzania.

David Johansson

Föreståndare Testa Mission

ADRESS
 

Testa Mission
Östra Pumparegatan 20
331 31 Värnamo

SOCIALA MEDIER

     @testamission

     Testa Mission

     Testa Mission

  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!